„UROCENTRUM”

Bezoperacyjne kruszenie kamieni nerkowych

dr n. med. Jan Bykowski
Święta Lipka 16
tel. 89 753 12 09

(gabinet urologiczny oraz pracownia ESWL i Urodynamiki)